Select Your Style

Choose View Style

 • Full
 • Boxed

Choose Colour style

 • skyblue
 • green
 • blue
 • coral
 • cyan
 • eggplant
 • pink
 • slateblue
 • gold
 • red

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN NGÀNH Y TẾ BẮC GIANG LẦN THỨ XIX & ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH BẮC GIANG LẦN THỨ XVIII , NHIỆM KỲ 2023-2028

Bệnh Viện Đa khoa Tư nhân Tân Dân tích cực phát động, hưởng ứng các phong trào thi đua chào mừng Đại hội Công đoàn ngành Y tế Bắc Giang lần thứ XIX & Đại hội Công đoàn tỉnh Bắc Giang lần thứ XVIII , nhiệm kỳ 2023-2028

Đại hội Công đoàn nghành Y tế Bắc Giang lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023-2028 là sự kiện chính trị quan trọng, là ngày hội của cán bộ, đoàn viên và tổ chức Công đoàn theo phương châm “Đổi mới – Dân chủ – Đoàn kết – Phát triển”. Nhằm lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn ngành Y tế, tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Bắc Giang lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Thực hiện kế hoạch của Công đoàn Ngành Y tế phát động phong trào thi đua trong đoàn viên và người lao động (ĐV-NLĐ), Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Tư nhân Tân Dân đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền rộng khắp để động viên đoàn viên, người lao động toàn bệnh viện phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần tạo sự chuyển biến trong công tác vận động, thu hút người lao động vào tổ chức công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn phát triển vững mạnh.

Tuyên truyền hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai

Tuyên truyền về An toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới

Thực hiện tuyên truyền Chào mừng Đại hội Công đoàn ngành Y tế Bắc Giang lần thứ XIX & Đại hội Công đoàn tỉnh Bắc Giang lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2023-2028 tại nơi làm việc.

Thông qua tổ chức các phong trào thi đua nhằm tạo không khí sôi nổi, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống Công đoàn Việt Nam và phát huy trách nhiệm của ĐV-NLĐ trong xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh. Động viên sức mạnh to lớn của ĐV-NLĐ, khắc phục mọi khó khăn, ra sức thi đua, đặc biệt là đẩy mạnh việc thực hiện hiệu quả những mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra trong nhiệm kỳ qua. Đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Công đoàn gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của Bệnh viện; trong đó tập trung thực hiện các giải pháp, biện pháp tổ chức phong trào thi đua chào mừng Đại hội Công đoàn Ngành Y tế. Bệnh viện Đa khoa Tư nhân Tân Dân tổ chức phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm; gắn phong trào thi đua trong đoàn viên và người lao động với việc chăm lo, bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng cho ĐV-NLĐ.

Bệnh viện đã phát động phong trào thi đua từ ngày 06/05 đến ngày 12/05 để lấy thành tích chào mừng ngày Quốc tế Điều dưỡng.

Luôn giữ thái độ làm việc nghiêm túc, khẩn trương, tận tình, chu đáo với người bệnh

Luôn giữ thái độ làm việc nghiêm túc, khẩn trương, tận tình, chu đáo với người bệnh

Một số hình ảnh khác:

Categories : HOẠT ĐỘNG BỆNH VIỆN TRANG CHỦ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon
chat-active-icon