Select Your Style

Choose View Style

 • Full
 • Boxed

Choose Colour style

 • skyblue
 • green
 • blue
 • coral
 • cyan
 • eggplant
 • pink
 • slateblue
 • gold
 • red

Khái quát chung về các giai đoạn ung thư dạ dày

Xác định giai đoạn ung thư dạ dày chính là phương hướng để bác sĩ đề ra phương hướng xử lí bệnh hiệu quả nhất. Các giai đoạn này cũng phản ánh tương đối về tình trạng hiện tại và tiên lượng sống của bệnh nhân. Xác định sớm tình trạng ung thư vòm họng giúp người bệnh điều trị tốt, nâng cao chất lượng sống.

1. Vì sao nên xác định sớm các giai đoạn của ung thư dạ dày

Xác định các giai đoạn ung thư dạ dày là cách để bác sĩ xác định mức độ lây lan của tế bào ung thư trong cơ thể. Đánh giá các giai đoạn bệnh và mức độ di căn giúp bác sĩ xây dựng phác đồ điều trị hiệu quả nhất và nâng cao thời gian sống cho bệnh nhân.

Nhằm xác định ung thư dạ dày đang ở giai đoạn nào, bệnh nhân sẽ được chỉ định thực hiện những xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh để bác sĩ đánh giá giai đoạn ung thư từ đó:

– Lập kế hoạch để điều trị cho bệnh nhân

– Xác định thời gian sống còn lại của bệnh nhân và dự đoán khả năng hồi phục bệnh

– Tìm kiếm cơ hội để điều trị bệnh và tham gia thử nghiệm.

các giai đoạn ung thư dạ dày

Nhằm xác định ung thư dạ dày đang ở giai đoạn nào, bệnh nhân sẽ được chỉ định thực hiện những xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh để bác sĩ đánh giá giai đoạn ung thư

2. Phân loại TNM trong chẩn đoán giai đoạn bệnh như thế nào?

2.1 Khái niệm về hệ thống TNM phân loại các giai đoạn bệnh ung thư dạ dày

Ủy ban Hỗn hợp về Ung thư Hoa Kỳ (AJCC) hình thành và thiết lập hệ thống TNM để phân loại các giai đoạn của loại ung thư. Các bác sĩ cũng dựa vào hệ thống TNM để phân giai đoạn ung thư dạ dày. Hệ thống có thể phân loại tất cả bệnh ung thư dạ dày trừ ung thư từ ngã ba dạ dày thực quản hoặc ung thư bắt đầu ở trung tâm của dạ dày và phát triển ở ngã ba thực quản dạ dày.

Ngoài ra, ung thư khác có thể bắt đầu trong dạ dày như khối u mô đệm tiêu hóa và u lympho sẽ có giai đoạn khác nhau.

Hệ thống này sẽ bao gồm: loại T, loại N và loại M cụ thể:

– Loại T: Mô tả phạm vi của khối u chính bao gồm mức độ phát triển đến 5 lớp thành dạ dày(niêm mạc, lớp dưới niêm mạc, Muscularis propria, Subserosa, Serosa) cấu trúc dạ dày hoặc các cơ quan lân cận.

– Loại N: Mô tả bất kỳ bệnh ung thư nào lây lân đến hạch bạch huyết gần đó.

– Loại M: Mô tả sự lây lan đến các bộ phận xa của cơ thể như gan hoặc phổi.

2.2 Phân loại các giai đoạn của ung thư dạ dày

Ung thư dạ dày giai đoạn sớm được gọi là giai đoạn 0(ung thư biểu mô tại chỗ) và sau đó đến giai đoạn I đến giai đoạn IV. Giai đoạn với con số càng thấp thì càng ít di căn.

Ung thư dạ dày ở giai đoạn 0 (Tis, N0, M0) 

Đây là giai đoạn ung thư khởi phát: có loạn sản cấp độ cao ở niêm mạc dạ dày hoặc tế bào ung thư chỉ ở lớp trên cùng của niêm mạc không xâm lấn đến các mô sâu hơn. Đồng thời cũng chưa lan đến hạch bạch huyết và các mô lân cận.

Hay được biết đến là ung thư biểu mô tại chỗ.

Ung thư dạ dày giai đoạn I

– Giai đoạn IA (T1, N0, M0): Khối u chính từ lớp trên cùng tại niêm mạc dạ dày tiếp xúc đến lớp dưới, nhưng chưa lan đến hạch bạch huyết lân cận.

– Giai đoạn IB (T1, N1, M0): Khối u từ lớp trên cùng niêm mạc dạ dày lan đến các lớp dưới như đệm, cơ niêm mạc, dưới niêm mạc… và lan đến 1 vài hạch bạch huyết lân cận nhưng chưa di căn đến các bộ phậm xa của cơ thể.

Ngoài ra, giai đoạn IB cũng có thể khi khối u đang phát triển vào lớp đệm cơ, ung thư chưa lan đến cách hạch bạch huyết lân cận và các cơ quan xa.

các giai đoạn ung thư dạ dày

Hình ảnh tế bào ung thư trong niêm mạc dạ dày của bệnh nhân

Ung thư dạ dày giai đoạn II

– Giai đoạn IIA (T1, N2, M0): Khối u lan từ lớp trên cùng niêm mạc đến các lớp dưới và xâm lấn 3-6 hạch bạch huyết, chưa di căn đến các cơ quan xa.

Hoặc cũng có thể là giai đoạn IIA(T2, N1, M0): Khối u lan từ lớp trên cùng niêm mạc đến lớp đệm cơ và lan đến 1-2 hạch bạch huyết lân cận, chưa di căn các cơ quan xa.

Hay có thể giai đoạn IIA3(T3, N0, M0): Khối u phát triển vào lớp phụ, chưa lan đến hạch bạch huyết và cơ quan xa.

– Giai đoạn IIB(T1, N3a, M0): Khối u phát triển từ tế bào trên cùng của niêm mạc đến các lớp bên dưới như lớp đệm, cơ niêm mạc hoặc dưới cơ niêm mạc, lan đến 7-15 hạch bạch huyết nhưng chưa di căn bộ phận xa.

Hoặc IIB(T2, N2, M0): Khối u đang phát triển từ lớp đệm cơ và ung thư cũng lan đến 3-6 hạch bạch huyết lân cận nhưng chưa di căn đến các cơ quan khác trong cơ thể.

Hay Giai đoạn IIB (T3, N1, M0): Khối u phát triển vào lớp phụ và lan đến 1-2 hạch bạch huyết lân cận, ung thư chưa di căn đến các bộ phận xa của cơ thể.

Hoặc Giai đoạn IIB (T4a, N0, M0): Khối u phát triển xuyên từ thành dạ dày đến thanh mạc nhưng chưa phát triển đến cơ quan hoặc cấu trúc nào gần đó.

Ung thư dạ dày giai đoạn III

– Giai đoạn IIIA (T2, N3a, M0): Khối u phát triển vào đệm cơ và lan đến 7-15 hạch bạch huyết lân cận, chưa di căn đến cơ quan xa.

Hoặc Giai đoạn IIIA (T3, N2, M0): Khối u phát triển vào lớp phụ và ung thư lan đến 3-6 hạch bạch huyết lân cận và chưa di căn cơ quan xa.

Hay Giai đoạn IIIA (T4a, N1, M0): Khối u phát triển xuyên qua thành dạ dày đến thanh mạc nhưng không phát triển ở cấu trúc nào gần đó, ung thư lan đến 1-2 hạch bạch huyết lân cận nhưng chưa di căn bộ phận khác.

Hoặc Giai đoạn IIIA (T4a, N2, M0): Khối u phát triển xuyên qua thành dạ dày đến thanh mạc nhưng không phát triển ở cơ quan hoặc cấu trúc gần đó, lan đến 3-6 hạch bạch huyết và chưa di căn đến bộ phận xa.

Hay Giai đoạn IIIA (T4b, N0, M0): Khối u phát triển qua thành của dạ dày đến cơ quan cấu trúc lân cận, chưa lan đến hạch bạch huyết và bộ phận xa của cơ thể.

– Giai đoạn IIIB (T1, N3b, M0): Khối u phát triển từ lớp trên cùng của niêm mạc dạ dày đến các lớp sâu bên dưới, lan đến nhiều hạch bạch huyết nhưng chi di căn đến các bộ phận xa.

Hoặc Giai đoạn IIIB (T2, N3b, M0): Khối u phát triển vào lớp đệm cơ và lan đến >= 16 hạch bạch huyết tuy nhiên chưa di căn đến các bộ phận xa cơ thể.

Hay Giai đoạn IIIB (T3, N3a, M0): Khối u phát triển vào lớp phụ và lan đến 7-15 hạch bạch huyết tuy nhiên chưa xâm lấn các cơ quan xa của cơ thể.

Hoặc Giai đoạn IIIB (T4a, N3a, M0): Khối u phát triển qua thành dạ dày vào thanh mạc nhưng không phát triển ở cơ quan hoặc cấu trúc gần đó và xâm lấn 7-15 hạch bạch huyết dù chưa xâm lấn các cơ quan xa hơn.

Hay Giai đoạn IIIB (T4b, N1, M0): Khối u phát triển xuyên qua thành của dạ dày và đến các cơ quan hay cấu trúc lân cận, lan đến 1-2 hạch bạch huyết nhưng chưa di căn xa.

Hoặc Giai đoạn IIIB (T4b, N2, M0): Khối u phát triển qua thành dạ dày và cơ quan, cấu trúc lân cận, lan đến 3-6 hạch bạch huyết nhưng chưa di căn đến các bộ phận xa của cơ thể.

– Giai đoạn IIIC (T3, N3b, M0): Khối u phát triển đến lớp phụ và lan đến >= 16 hạch bạch huyết và chưa di căn đến cơ quan xa.

Hoặc Giai đoạn IIIC (T4a, N3b, M0): Khối u phát triển qua thành dạ dày vào thanh mạc nhưng không xâm lấn cơ quan hoặc cấu trúc gần đó mà lan đến >= 16 hạch bạch huyết, chưa di căn đến các cơ quan xa.

Hay Giai đoạn IIIC (T4b, N3a, M0): Khối u phát triển qua lớp thành dạ dày vào các cấu trúc lân cận và lan đến 7-15 hạch bạch huyết, chưa di căn bộ phận xa.

Hoặc Giai đoạn IIIC (T4b, N3b, M0): Khối u phát triển qua thành dạ dày và đến các cơ quan hoặc cấu trúc lân cận và ung thư cũng lan đến >= 16 hạch bạch huyết lân cận, chưa di căn đến các bộ phận xa của cơ thể.

Ung thư dạ dày ở giai đoạn IV (Any T, Any N, M1)

Ung thư có thể hoặc chưa xâm lấn lớp nào của thành dạ dày, có thể không lan đến hạch bạch huyết lân cận.

Ung thư di căn đến các cơ quan xa phổi, não, gan hoặc phúc mạc.

Categories : KHOA NỘI

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon
chat-active-icon